Dung môi HPLC Gradient

Các dung môi HPLC gradient được kiểm tra tính phù hợp cho phân tích HPLC - gradient cho các ứng dụng có mục đích chung.

CHROMASOLV gradient grade
• Chất lượng cao tương tự như HPLC CHROMASOLV
• Thử nghiệm bổ sung cho HPLC qua phân tích gradient và phổ UV-VIS
• Cấu hình UV thấp của HPLC
• Độ tinh khiết Gradient LC cơ bản

 
Dung môi HPLC Gradient
34885
Methanol CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV ™, cấp độ gradient, cho HPLC, ≥99,9%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34885-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34885-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34885-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34885-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34885-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34885-7L 7L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34885-18L 18L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34885-45L 45L Thùng chứa thép không gỉ Liên hệ
34885-30L-RC 30L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34964
Ethanol (Untaxed) CHROMASOLV™, absolute, for gradient elution, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV ™ G, để tách rửa gradient, tuyệt đối, ≥99,9%, chỉ dành cho chủ sở hữu giấy phép
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34964-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34964-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34963
Ethanol (Taxed) CHROMASOLV™, absolute, for gradient elution, 99.9%
 
 CHROMASOLV ™, cho giải pháp giảm độ dốc, tuyệt đối, 99,9%, để bán nội địa ở Đức, Pháp, Ireland và Vương quốc Anh
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34963-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34963-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
02854
Ethanol (Untaxed) CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.8%, for license holders only
 
 CHROMASOLV ™, cấp độ gradient, cho HPLC, ≥99,8%, chỉ dành cho chủ sở hữu giấy phép
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
02854-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
02854-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34851
Acetonitrile CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
 
 CHROMASOLV ™, cấp độ gradient, cho HPLC, ≥99,9%
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34851-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34851-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34851-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34851-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34851-7L 7L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34851-18L 18L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34851-45L 45L Thùng chứa thép không gỉ Liên hệ
34851-10L-RC 10L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
34851-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
00683
Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, suitable for PAH analysis, ≥99.9% (GC)
 
 CHROMASOLV ™, cấp độ gradient, thích hợp cho phân tích PAH, ≥99,9% (GC)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
00683-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ