Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, suitable for PAH analysis, ≥99.9% (GC) - 00683

Code: 00683
Sản phẩm: Acetonitrile​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 00683-2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Acetonitrile​
CHROMASOLV ™, cấp độ gradient, thích hợp cho phân tích PAH, ≥99,9% (GC)
Tên gọi khác: ACN; Methyl cyanide
Ứng dụng: Thích hợp cho phân tích PAH
Số CAS: 75-05-8
Công thức tuyến tính: CH3CN
Khối lượng phân tử: 41.05 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 741857
Số EC: 200-835-2
Số MDL: MFCD00001878
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
00683-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99.9 %
Tỉ trọng (D 20/4) 0.765 - 0.794
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.343 - 1.345
Chất không bay hơi max. 0.001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Axit tự do (như CH3COOH) max. 0.005 %
Kiềm miễn phí (như NH3) max. 0.0005 %
Kiểm tra tính phù hợp (HPLC) Tuân thủ
Hấp thụ tại 230 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 215 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 200 nm max. 0.04
Chất huỳnh quang Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi 72.8 mmHg ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.344(lit.)
Nhiệt độ tự bốc cháy 973 °F
Mật độ hơi 1.41 (vs không khí)
Giới hạn nổ 16 %
Nhiệt độ sôi 81.6 °C
Điểm đóng băng -46 °C
Tỉ trọng 0.7857 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 6 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1648