HÓA CHẤT CHROMASOLV

Chromasolv™ Dung môi và LabReady™ Hỗn hợp dung môi
Chromasolv™ dung môi và hỗn hợp được sản xuất để dùng trong ứng dụng phép sắc ký.

Mọi dung môi mà bạn muốn
Bởi vì sự tinh khiết không thể thương lượng, bạn có thể tin tưởng Chromasolv từ Honeywell để cung cấp sư chính xác mà bạn mong đợi. Với hơn 166 hỗn hợp và dung môi chuyên dụng, được sản xuất chuyên nghiệp với độ tinh khiết và độ đậm đặc cần thiết chi LC-MS, phương pháp HPLC và GC, chúng tôi cam kết bảo đảm sự phân tích của bạn được an toàn nhất.DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA DÒNG HÓA CHẤT CHROMASOLV