HÓA CHẤT HYDRANAL

page-banner-717x155-products-hydranal

• Dẫn đầu trong cách đổi mới và an toàn từ năm 1979, thuốc thử Hydranal ™ cho Karl Fischer (KF) chuẩn độ đã được công nhận là thương hiệu đáng tin cậy nhất trong ngành.

• Danh mục đầu tư của chúng tôi được tạo thành từ các thuốc thử KF không chứa pyridin và ethanol, và một loạt các tiêu chuẩn và phụ trợ. Sản phẩm Hydranal được biết đến với chất lượng cao và nhất quán, và được hỗ trợ bởi công nhận kép, ISO / IEC 17025 và ISO Guide 34. 


DƯỚI ĐÂY LÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA DÒNG HYDRANAL™