Danofloxacin-(methyl-d3) - R1215

Code: R1215
Sản phẩm: Danofloxacin-(methyl-d3) ​
Hãng sản xuất: Fluka​ / Honeywell
Code/ đóng gói:  R1215-10MG 
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Danofloxacin-(methyl-d3)
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(5-methyl-D3-2,5-diaza-bicyclo-[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid 
Số CAS: 1217683-55-0
Khối lượng phân tử: 360.40 g/mol

Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1215-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính dồng nhất (NMR) chiếu theo
Thí nghiệm (HPLC) min. 98 %
Đo lường không chắc chắn hiệu quả%
Thí nghiệm D min. 98 %
Phạm vi nóng chảy 268 - 273 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Tiêu chuẩn phân tích
Dạng Nguyên chất
Điểm đông lạnh 270 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Những câu lệnh phòng ngừa P280