Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans - D251

Code: D251
Sản phẩm:  ​Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
Hãng sản xuất:  Honeywell
Code/ đóng gói: D251-1L | D251-500ML | D251-4L | D251-20L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
Thuốc thử ACS, 98%
Ứng dụng: >98%
Tên gọi khác: Decalin®
Số CAS: 91-17-8
Công thức tuyến tính: C10H18
Khối lượng phân tử: 138.25 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 878165
Số EC: 202-046-9
Số MDL: MFCD00004130


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
D251-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
D251-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
D251-4L 4L Chai nhôm Liên hệ
D251-20L 20L Thép không gỉ Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm trên đồng phân cis/trans(GC) min. 97.5 %
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi nước 42 mmHg ( 92 °C)
Nhiệt độ tự động hóa 482 °F
Giới hạn nổ 0.7-4.9 %, 100 °F
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.474(lit.)
Tỉ trọng hơi nước 4.76 (vs air)
Điểm sôi 187 - 195 °C
Điểm đông lạnh -40 °C
Tỉ trọng 0.88 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ 57 °C
Bậc nguy hiểm 3
Nhóm đóng gói III
UN ID 1147
Phân loại GHS Dễ cháy, Ăn mòn, Độc hại, Nguy hiểm sức khỏe, Nguy hiểm môi trường
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H411
H331
H226
H304
H314
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P260
P243
P210
P284