Decoquinate-d5 - R1032

Code: R1032
Sản phẩm: Decoquinate-d5
Hãng sản xuất: Fluka​ / Honeywell
Code/ đóng gói: R1032-10MG
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Decoquinate-d5
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-d5-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
Số CAS: 1453100-61-2
Khối lượng phân tử: 422.57 g/mol

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1032-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (NMR) chiếu theo
Thí nghiệm (HPLC) min. 98 %
Đo lường không chắc chắn hiệu quả %
Thí nghiệm D min. 98 %
Phạm vi nóng chảy 240 - 250 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Tiêu chuẩn phân tích
Dạng Nguyên chất
Điểm đông lạnh 240 - 245 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Những câu lệnh phòng ngừa P280