DEET-(diethyl-d10) - R1040

Code: R1040
Sản phẩm:  ​DEET-(diethyl-d10)
Hãng sản xuất: Fluka​ / Honeywell
Code/ đóng gói: R1040-10MG 
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  DEET-(diethyl-d10)
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: N,N-(Diethyl-d10)-3-methylbenzamide; N,N-(Diethyl-d10)-m-toluamide
Số CAS: 1215576-01-4
Khối lượng phân tử: 201.33 g/mol
Số MDL: MFCD28118921


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1040-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (NMR) chiếu theo
Thí nghiệm (HPLC) min. 98 %
Đo lường không chắc chắn hiệu quả %
Thí nghiệm D min. 98 %
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Tiêu chuẩn phân tích
Dạng Nguyên chất
Điểm sôi 110 °C
Tỉ trọng 1 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Phân loại GHS Có hại
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H302
H315
H319
H412
Những câu lệnh phòng ngừa P273
P280