Desoxycarbadox - R1207

Code: R1207
Sản phẩm:  ​Desoxycarbadox​
Hãng sản xuất:  Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: R1207-10MG

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Desoxycarbadox​
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: 2-(2-Quinoxalinylmethylene)hydrazinecarboxylic acid methyl ester; Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate
Số CAS:  55456-55-8
Khối lượng phân tử: 230.23 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 799004
Số MDL: MFCD01722570


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1207-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (NMR) tuân thủ
Khảo nghiệm (HPLC) min. 98 %
Độ không đảm bảo đo lường có hiệu lực %
Phạm vi nóng chảy 243 - 248 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Chất phân tích
Dạng Nguyên chất
Điểm đóng băng 245 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Nhóm sự cố 4.1
Nhóm gói II
UN ID 1325
Phân loại GHS Nguy hiểm, có hại, nguy hiểm cho sức khỏe
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Báo cáo nguy hiểm H228
H302
H350
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P280
P210
P201