Di-tert-butyl chloromethyl phosphate - 55481

Code: 55481
Sản phẩm: Di-tert-butyl chloromethyl phosphate​ ​
Hãng sản xuất:  Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 55481-1G

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Di-tert-butyl chloromethyl phosphate​ ​
Chứa 5% tributylamine làm chất ổn định, ≥85% (HPLC)
Ứng dụng: ≥85%, chứa 5% tributylamine làm chất ổn định
Tên gọi khác: Phosphoric acid di-tert-butyl chloromethyl ester
Số CAS:  229625-50-7
Công thức tuyến tính: C9H20ClO4P
Khối lượng phân tử: 258.68 g/mol
Số MDL: MFCD12165895

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
55481-1G 1G Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (NMR) tuân thủ
Danh tính (31P-NMR) tuân thủ
Khảo nghiệm (HPLC) min. 85.0 %
Tributyl Amine 4 - 6 %
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chứa đựng 5% tributylamine làm chất ổn định
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Phân loại GHS Chất độc
Từ tín hiệu Nguy hiểm + Nguy hiểm
Báo cáo nguy hiểm H302
H331
H302
H331
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P261
P301
P312
P330
P304
P340
P310
P403
P233
P403
P233
P304
P340
P310
P301
P312
P330
P261