Dichloromethane - 14609

Code: 14609
Sản phẩm:  ​Dichloromethane
Hãng sản xuất:  Honeywell
Code/ đóng gói: 14609-4X5L | 14609-5L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dichloromethane
Thuốc thử phòng nghiên cứu, ≥99.9% (không có chất ổn định, GC), chứa 0.1-0.4% ethanol như chất ổn định
Ứng dụng:  ≥99.9% (không có chất ổn định, GC), chứa 0.1-0.4% ethanol như chất ổn định
Tên gọi khác: Methylene Chloride, DCM
Số CAS: 75-09-2
Công thức tuyến tính: CH2Cl2
Khối lượng phân tử:  84.93 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730800
Số EC: 200-838-9
Số MDL: MFCD00000881


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
14609-4X5L 4X5L Chai nhôm Liên hệ
14609-5L 5L Chai nhôm Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Thí nghiệm GC (Sản phẩm + Ethanol) min. 99.9 Gew.%
Axit tự do (như HCl) max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Chất không bay hơi max. 0.002 %
Ethanol (GC) 0.1 - 0.4 Gew.%
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ tự động hóa 1223 °F
Giới hạn nổ 22 %
Tỉ trọng hơi nước 2.9 (vs air)
Áp suất hơi nước 6.83 psi ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.424(lit.)
Chứa  0.1-0.4% ethanol như chất ổn định
Điểm sôi 39 - 41 °C
Điểm đông lạnh -97 °C
Tỉ trọng 1.32 - 1.33 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Bậc nguy hiểm 6.1
Nhóm đóng gói III
UN ID 1593
Phân loại GHS Có hại, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H315
H319
H336
H351
Những câu lệnh phòng ngừa P260
P280