Dichloromethane - 650463

Code: 650463
Sản phẩm:  ​Dichloromethane
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 650463-1L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dichloromethane
CHROMASOLV™ Plus, cho HPLC, chứa 50-150 ppm amylene như chất ổn định ≥99.9%
Ứng dụng: cho HPLC, chứa 50-150 ppm amylene như chất ổn định
Tên gọi khác: Methylene Chloride, DCM
Số CAS: 75-09-2
Công thức tuyến tính: CH2Cl2
Khối lượng phân tử: 84.93 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730800
Số EC: 200-838-9
Số MDL: MFCD00000881


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650463-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Dạng (màu) chiếu theo
Dạng (dạng) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.9 %
Phổ IR chiếu theo
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Hấp thụ ở 400 nm max. 0.005
Hấp thụ ở 300 nm max. 0.005
Hấp thụ ở 250 nm max. 0.02
Hấp thụ ở 240 nm max. 0.10
Hấp thụ ở 235 nm max. 1.00
Độ huỳnh quang (chinin) ở 365 nm max. 1 ppb
2-methyl-2-buten (GC) 50 - 150 ppm
Thích hợp cho phân tích cặn max. 10 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỉ trọng hơi nước 2.9 (vs air)
Nhiệt độ tự động hóa 1223 °F
Chứa đựng 50-150 ppm amylene như chất ổn định
Áp suất hơi nước 24.45 psi ( 55 °C)
Giới hạn nổ 22 %
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.424(lit.)
Điểm sối 39 - 41 °C
Điểm đông lạnh -97 °C
Tỉ trọng 1.32 - 1.33 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Bậc nguy hiểm 6.1
Nhóm đóng gói III
UN ID 1593
Phân loại GHS Có hại, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H315
H319
H336
H351
Những câu lệnh phòng ngừa P260
P280