Dicyclohexylamine - 36620

Code: 36620
Sản phẩm:  ​Dicyclohexylamine
Hãng sản xuất: Fluka​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 36620-100ML | 36620-500ML
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dicyclohexylamine
Để xác định sử chuản độ của isocyanates, ≥99.5% (GC)
Ứng dụng: Để xác định sử chuản độ của isocyanates, ≥99.5% (GC)
Số CAS: 101-83-7
Công thức tuyến tính: (C6H11)2NH
Khối lượng phân tử: 181.32 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 605923
Số EC: 202-980-7
Số MDL: MFCD00011658


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
36620-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
36620-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.5 %
Thí nghiệm  99.0 - 101.0 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.483 - 1.485
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi nước 12 mmHg ( 37.7 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.484
Tỉ trọng hơi nước 6 (vs air)
Điểm sôi  117 - 120 °C
Điểm đông lạnh -2 °C
Tỉ trọng 0.912 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ 96 °C
Bậc nguy hiểm 8
Nhóm đóng gói III
UN ID 2565
Phân loại GHS Ằn mòn, Độc hại, Nguy hiểm môi trường
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H301
H311
H314
H410
Những câu lệnh phòng ngừa P260
P280
P284