Diethyl ether - 31671

Code: 31671
Sản phẩm:  ​Diethyl ether
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 31671-4X2.5L | 31671-1L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethyl ether
CHROMASOLV™, để phân tích phần cặn thuốc trừ sâu, ≥99.8%
Ứng dụng: chứa 2% bảo quản Ethanol , để phân tích phần cặn thuốc trừ sâu
Tên gọi khác: Ether; Ethyl ether
Số CAS: 60-29-7
Công thức tuyến tính: (CH3CH2)2O
Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1696894
Số EC: 200-467-2
Số MDL: MFCD00011646


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
31671-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
31671-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Thí nghiệm GC (Sản phẩm + Ethanol) min. 99.8 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.352 - 1.354
Thích hợp cho phân tích cặn max. 5 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.3530(lit.)
Tỉ trọng hơi nước 2.6 (vs air)
Nhiệt độ tự động hóa 320 °F
Chứa đựng ~2% ethanol như chất ổn định
Giới hạn nổ 36.5 %
Điểm sôi 35 °C
Điểm đông lạnh -117.4 °C
Tỉ trọng 0.713 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ -45 °C
Bậc nguy hiểm 3
Nhóm đóng gói I
UN ID 1155
Phân loại GHS Dễ cháy, Có hại
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H336
H302
H224
Những câu lệnh phòng ngừa P210
P260
P280