Diethylene glycol diethyl ether - 308277

Code: 308277
Sản phẩm:  ​Diethylene glycol diethyl ether
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 308277-1L 
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethylene glycol diethyl ether
CHROMASOLV™, cho HPLC, ≥99%
Ứng dụng: cho HPLC, ≥99%
Tên gọi khác: 2-Ethoxyethyl ether; Bis(2-ethoxyethyl) ether; Diethyldiglycol
Số CAS: 112-36-7
Công thức tuyến tính: (C2H5OCH2CH2)2O
Khối lượng phân tử: 162.23 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1699259
Số EC: 203-963-7
Số MDL: MFCD00009254

Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
308277-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.0 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.05 %
Hấp thụ ở 400 nm max. 0.01
Hấp thụ ở 350 nm max. 0.01
Hấp thụ ở 320 nm max. 0.04
Hấp thụ ở 300 nm max. 0.10
Hấp thụ ở 260 nm max. 1.0
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi nước 0.5 mmHg ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.412(lit.)
Tỉ trọng hơi nước 5.6 (vs air)
Điểm sôi 189 °C
Điểm đông lạnh -44 °C
Tỉ trọng 0.91 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ 71 °C
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm EUH019
Những câu lệnh phòng ngừa P280