Diethylene glycol dimethyl ether - M14102

Code: M14102
Sản phẩm:  ​Diethylene glycol dimethyl ether
Hãng sản xuất:  Honeywell
Code/ đóng gói: M14102-1L | M14102-2.5L | M14102-500ML | M14102-5ML | M14102-20L
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Diethylene glycol dimethyl ether
Lớp thuốc thử, 99%
Ứng dụng: >​99%
Tên gọi khác: 2-Methoxyethyl ether; Bis(2-methoxyethyl) ether; Dimethyldiglycol; ‘Diglyme’
Số CAS: 111-96-6
Công thức tuyến tính: (CH3OCH2CH2)2O
Khối lượng phân tử: 134.17 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1736101
Số EC: 203-924-4
Số MDL: MFCD00008503


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
M14102-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
M14102-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
M14102-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
M14102-5ML 5ML Chai thủy tinh Liên hệ
M14102-20L 20L Thép không gỉ Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 98.5 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.406 - 1.410
APHA max. 10
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Giới hạn nổ 17.4 %
Áp suất nổ 3 mmHg ( 20 °C)
Tỉ trọng  4.6 (vs air)
Nhiệt độ tự động hóa 370 °F
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.408(lit.)
Điểm sôi 162 °C
Điểm đông lạnh -64 °C
Tỉ trọng 0.9451 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ 57 °C
Bậc nguy hiểm 3
Nhóm đóng gói III
UN ID 3271
Phân loại GHS Dễ cháy, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H226
H360FD
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P201
P210