Dimethyl sulfoxide - 51779

Code: 51779
Sản phẩm: Dimethyl sulfoxide  ​
Hãng sản xuất:  Riedel-de Haen​ / Honeywell
Code/ đóng gói: 51779-1L | 51779-2.5L | 51779-100ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dimethyl sulfoxide 
CHROMASOLV ™, GC-Headspace được kiểm tra, ≥99,9%
Ứng dụng: Kiểm tra GC-Headspace
Tên gọi khác: DMSO
Số CAS:  67-68-5
Công thức tuyến tính: (CH3)2SO
Khối lượng phân tử: 78.13 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 506008
Số MDL: MFCD00002089


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
51779-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
51779-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
51779-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính phù hợp cho không gian đầu GC tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.9 %
Chỉ số khúc xạ (n 20 / D) 1.477 - 1.480
Nước (Karl Fischer) max. 0.04 %
Hấp thụ ở bước sóng 268 nm max. 0.522
Hấp thụ ở bước sóng 275 nm max. 0.221
Hấp thụ ở bước sóng 300 nm max. 0.070
Hấp thụ ở bước sóng 350 nm max. 0.022
Hấp thụ ở bước sóng 400 nm max. 0.008
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 2.7 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.479
Nhiệt độ tự bốc cháy 573 °F
Áp suất hơi 0.42 mmHg ( 20 °C)
Giới hạn nổ 42 %, 63 °F
Điểm sôi 189 °C
Điểm đóng băng 18.5 °C
Tỉ trọng 1.104 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 87 °C
Từ tín hiệu Cảnh báo
Báo cáo nguy hiểm H227
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P280