Dimethyl sulfoxide - 39291

Code: 39291
Sản phẩm: Dimethyl sulfoxide​ ​
Hãng sản xuất:  Riedel-de Haen  / Honeywell
Code/ đóng gói: 39291-100ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dimethyl sulfoxide​ ​
Thử nghiệm theo Ph.Eur.
Ứng dụng: Thử nghiệm theo Ph.Eur.
Tên gọi khác: Dimethylis sulfoxidum; DMSO
Số CAS:  67-68-5
Công thức tuyến tính: (CH3)2SO
Khối lượng phân tử:  78.13 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 506008
Số EC:  200-664-3
Số MDL: MFCD00002089


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
39291-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) tuân thủ
Mật độ (D 20/20) 1.100 - 1.104
Chỉ số khúc xạ (n 20 / D) 1.478 - 1.479
Congealing - Điểm đóng băng min. 18.3 °C
Nước (Karl Fischer) max. 0.2 %
Tính axit tuân thủ
Hấp thụ ở 295 nm max. 0.20
Hấp thụ ở 285 nm max. 0.20
Hấp thụ ở  275 nm max. 0.30
Đường cong hấp thụ tuân thủ
Các chất liên quan (GC) tuân thủ
Dung môi dư tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.479(lit.)
Mật độ hơi 2.7(vs không khí)
Áp suất hơi 0.42 mmHg ( 20 °C)
Giới hạn nổ 42 %, 63 °F
Nhiệt độ tự bốc cháy 573 °F
Điểm sôi 189 °C
Điểm đóng băng 18.5 °C
Tỉ trọng 1.104 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 87 °C
Từ tín hiệu Cảnh báo
Báo cáo nguy hiểm H227
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P280