DL-Mandelic acid - 63470

Code: 63470
Sản phẩm: DL-Mandelic acid​ ​
Hãng sản xuất:  Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 63470-100G | 63470-500G

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: DL-Mandelic acid​ ​
để xác định trọng lượng của Zr, ≥99.0%
Ứng dụng: ≥99,0%, để xác định trọng lượng của Zr
Tên gọi khác: (±) -α-Hydroxyphenylaxetic axit
Số CAS: 90-64-2 
Công thức tuyến tính: C6H5CH(OH)COOH
Khối lượng phân tử:  152.15 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 510011
Số EC: 202-007-6
Số MDL: MFCD00064250


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
63470-100G 100G Chai nhựa Liên hệ
63470-500G 500G Chai nhựa Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (NMR) tuân thủ
Khảo nghiệm (HPLC) min. 99.0 %
Khảo nghiệm 99.0 - 101.0 %
Xoay quang (a) 20 / D -0.10 - 0.10 °
Độ nóng chảy 117 - 120 °C
Dư lượng trên đánh lửa max. 0.05 %
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Đánh lửa dư lượng ≤0.05%
Điểm đóng băng 117 - 120 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Phân loại GHS Ăn mòn
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Báo cáo nguy hiểm H318
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P280