Dodecane - D221104

Code: D221104
Sản phẩm: Dodecane ​
Hãng sản xuất:  Honeywell
Code/ đóng gói: D221104-2.5L | D221104-100ML | D221104-500ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Dodecane ​
Thuốc thử cấp, ≥99%
Ứng dụng: ≥99% 
Số CAS:  112-40-3 
Công thức tuyến tính: CH3(CH2)10CH3
Khối lượng phân tử: 170.33 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1697175
Số EC:  203-967-9
Số MDL: MFCD00008969

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
D221104-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
D221104-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
D221104-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phổ IR tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.0 %
Chỉ số khúc xạ (n 20 / D) 1.420 - 1.424
APHA max. 20
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi 1 mmHg ( 47.8 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.421(lit.)
Mật độ hơi 5.96 (vs không khí)
Nhiệt độ tự bốc cháy 401 °F
Điểm sôi 215 - 217 °C
Điểm đóng băng -9.6 °C
Tỉ trọng 0.75 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 70 °C
Phân loại GHS Hại cho sức khỏe
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Báo cáo nguy hiểm H304
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P210
P280