HÓA CHẤT TRACESELECT

page-banner-717x155-products-hydranal
TraceSELECT™ và TraceSELECT Ultra
Thuốc thử có độ tinh khiết cao cho chuẩn mẫu và phân tích

Phân tích mà bạn có thể tin tưởng
Phạm vi sản phẩm Honeywell TraceSELECT™ bao gồm có axit độ tinh khiết cao, dung môi và muối mà được dùng cho phân tích trace and ultra-trace
Mẫu chuẩn cho phân tích trace yều cầu thuốc thử có độ tinh khiết cao nhất. Cụ thể, nó phải có hàm lượng kim loại cực thấp để đảm bảo khoảng trống thấp thích hợp. Thuốc thử được xử lý trong điều kiện phòng sạch và lưu trữ trong chai để đảm bảo sự tinh khiết trong khoảng thời gian dài. Chứng nhận phân tích được lên danh sách tới 80 kim loại

DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA DÒNG HÓA CHẤT TRACESELECT