Nước chuẩn độ theo tiêu chuẩn tham chiếu

Nước chuẩn độ theo tiêu chuẩn tham chiếu
34424
HYDRANAL™ - CRM Sodium tartrate dihydrate
 
 Tài liệu tham khảo được chứng nhận cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước ~ 15,66%, giá trị chính xác trên giấy chứng nhận phân tích)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34424-10G 10G Chai thủy tinh Liên hệ
34425
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0
 
 Tài liệu tham khảo được chứng nhận cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 10 mg/g = 1,0%, giá trị chính xác trên giấy chứng nhận phân tích), Hộp chứa 10 ống thủy tinh 8 mL​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34425-80ML 80ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34426
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0
 
 Tài liệu tham khảo được chứng nhận cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 1 mg/g = 0,1%, giá trị chính xác trên giấy chứng nhận phân tích), Hộp chứa 10 ống thủy tinh 4 mL​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34426-40ML 40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ