HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0 - 34426

Code: 34426
Sản phẩm: HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0​
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34426-40ML
 
► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0​
Tài liệu tham khảo được chứng nhận cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 1 mg/g = 0,1%, giá trị chính xác trên giấy chứng nhận phân tích), Hộp chứa 10 ống thủy tinh 4 mL​
Tên gọi khác: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Ethyldiglycol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Chuẩn độ 0,8-1,2 mg/mL, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer (methanol tự do)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34426-40ML 40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nước khảo nghiệm (coulometric) Có hiệu lực mg/g
Số đo coulometric Có hiệu lực
Mở rộng dung sai đo Có hiệu lực mg/g
Có thể truy xuất đến NIST SRM Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 153 - 155 °C
Điểm đóng băng -37 °C
Tỉ trọng 1.000 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 43 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 2222