HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0 - 34425

Code: 34425
Sản phẩm: HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34425-80ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0
Tài liệu tham khảo được chứng nhận cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 10 mg/g = 1,0%, giá trị chính xác trên giấy chứng nhận phân tích), Hộp chứa 10 ống thủy tinh 8 mL​
Ứng dụng: Hàm lượng nước 10 mg/g = 1,0%, giá trị chính xác trên CoA, tài liệu tham khảo được chứng nhận cho phép chuẩn độ Karl Fisher
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34425-80ML 80ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nước khảo nghiệm (thể tích) Có hiệu lực mg/g
Số đo Có hiệu lực
Mở rộng dung sai đo Có hiệu lực mg/g
Có thể truy xuất đến NIST SRM Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 109 °C
Tỉ trọng 1.000 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 32 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 1993