HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 - 34847

Code: 34847
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Water Standard 0.1
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34847-40ML | 34847-6X40ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Water Standard 0.1
Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 0,1 mg / g = 0,01%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), được xác minh với NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Hộp chứa 10 ống thủy tinh 4 mL
Ứng dụng: Hàm lượng nước 0,1 mg / g = 0,01%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích, Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fisher
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34847-40ML 40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34847-6X40ML 6X40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nước khảo nghiệm (coulometric) 0.09 - 0.115 mg/g
Số đo coulometric Có hiệu lực
Mở rộng đo lường dung sai coulometric Có hiệu lực
Đã xác minh với NIST SRM 2890 (val.ref.) Tuân thủ
Đã xác minh chống lại NMIJ CRM 422-a Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 143 - 145 °C
Điểm đóng băng -25 °C
Tỉ trọng 0.88 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 30 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói III
UN ID 1307