HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC - 34446

Code: 34446
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34446-40ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước 0,1 mg / g = 0,01%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), được xác minh với NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Hộp chứa 10 ống thủy tinh 4 mL​
Ứng dụng: Hàm lượng nước 0,1 mg/g = 0,01%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích, Chất chuẩn cho chuẩn độ Karl Fisher

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34446-40ML 40ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nước khảo nghiệm (coulometric) 0.090 - 0.120 mg/g
Số đo coulometric Có hiệu lực
Mở rộng đo lường dung sai coulometric Có hiệu lực mg/g
Đã xác minh với NIST SRM 2890 (val.ref.) Tuân thủ
Đã xác minh với NIST SRM 2890 (thể tích) Tuân thủ
Đã xác minh chống lại NMIJ CRM 422-a (thể tích) Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 242 °C
Điểm đóng băng -49 °C
Tỉ trọng 1.205 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 135 °C