HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220-230°C - 34748

Code: 34748
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220-230°C
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34748-10G | 34748-6X10G

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220-230°C
Chất chuẩn kiểm tra lò Karl Fischer (hàm lượng nước ~ 5,55%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích)
Tên gọi khác: 
Citric Acid Tripotassium Salt; Tripotassium Citrate
Ứng dụng: Xác minh chống lại NIST SRM 2890, Chất chuẩn kiểm tra lò Karl Fischer (hàm lượng nước ~ 5,55%)

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34748-10G 10G Chai thủy tinh Liên hệ
34748-6X10G 6X10G Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nước khảo nghiệm 5.45 - 5.65 %
Mở rộng thể tích dung sai đo lường Có hiệu lực ppm
Đã xác minh với NIST SRM 2890 (thể tích) Tuân thủ
Số lượng có ý nghĩa 6 đến 10
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Tỉ trọng 1.980 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN