HYDRANAL™ - Water Standard Oil - 34694

Code: 34694
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Water Standard Oil
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34694-80ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Water Standard Oil
Chất chuẩn dựa trên dầu cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước xấp xỉ 10 ppm, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích), Hộp chứa 10 ống thủy tinh 8 mL
Ứng dụng: Được xác minh đối với NIST SRM 2890 và NMIJ CRM 4222, Chất chuẩn dựa trên dầu cho chuẩn độ Karl Fischer (hàm lượng nước xấp xỉ 10 ppm, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích)

 
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nước khảo nghiệm (coulometric) Có hiệu lực ppm
Số đo coulometric Có hiệu lực
Mở rộng đo lường dung sai coulometric Có hiệu lực ppm
Nước khảo nghiệm (thể tích) Có hiệu lực ppm
Số đo thể tích Có hiệu lực
Mở rộng thể tích dung sai đo lường Có hiệu lực ppm
Có thể truy xuất đến NIST SRM Tuân thủ
Lò nước Có hiệu lực ppm
Số lượng lò đo Có hiệu lực
Mở rộng lò đo dung sai Có hiệu lực ppm
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 280 °C
Điểm đóng băng -15 °C
Tỉ trọng 0.856 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 200 °C