Sản phẩm phụ trợ cho chuẩn độ Kark Fisher

Sản phẩm phụ trợ cho chuẩn độ Kark Fisher
34724
HYDRANAL™ - Formamide dry
 
 Dung môi chuẩn độ Karl Fischer​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34724-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34724-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
37863
HYDRANAL™ - Chloroform
 
 Dung môi chuẩn độ Karl Fischer
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37863-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
37863-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
37866
HYDRANAL™ - Xylene
 
 Dung môi chuẩn độ Karl Fischer
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37866-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
37866-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
34804
HYDRANAL™ - Buffer for Acids
 
 Môi trường đệm lỏng cho chuẩn độ Karl Fischer trong các mẫu axit (dựa trên imidazole)​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34804-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34804-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
37859
HYDRANAL™ - Buffer for Bases
 
 Môi trường đệm lỏng cho chuẩn độ Karl Fischer trong các mẫu kiềm (dựa trên axit salicylic)​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37859-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
37859-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
32035
HYDRANAL™ - Benzoic acid
 
 Chất đệm cho chuẩn độ Karl Fischer​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
32035-500G 500G Chai nhựa Liên hệ
32035-6X500G 6X500G Chai nhựa Liên hệ
37865
HYDRANAL™ - Salicylic acid
 
 Chất đệm cho chuẩn độ Karl Fischer​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37865-500G 500G Chai nhựa Liên hệ
37864
HYDRANAL™ - Imidazole
 
 Chất đệm cho chuẩn độ Karl Fischer
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37864-500G 500G Chai nhựa Liên hệ
34813
HYDRANAL™ - Standard 5.0
 
 Dung dịch thử đối với chuẩn độ Karl Fischer thể tích (hàm lượng nước ~ 5,8 mg/g, tương ứng với ~ 5,0 mg/mL, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34813-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34813-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34813-6X100ML 6X100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34813-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34803
HYDRANAL™ - Sodium tartrate dihydrate
 
 Chất thử cho phép chuẩn độ Karl Fischer thể tích (hàm lượng nước ~ 15,66%, giá trị chính xác trên báo cáo phân tích)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34803-100G 100G Chai nhựa Liên hệ
34803-6X100G 6X100G Chai nhựa Liên hệ
34802
HYDRANAL™ - Water-in-methanol 5.0
 
 Chất chuẩn độ để chuẩn độ trở lại thể tích theo Karl Fischer, 5,00 mg/ml ± 0,05 mg/mL nước trong metanol
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34802-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34802-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34788
HYDRANAL™ - Humidity absorber
 
 Chất làm khô không khí và khí cho chuẩn độ Karl Fischer (có chỉ số)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34788-500G 500G Chai nhựa Liên hệ
34788-1KG 1KG Chai nhựa Liên hệ
34788-6X1KG 6X1KG Chai nhựa Liên hệ
34241
HYDRANAL™ - Molecular sieve 0.3 nm
 
 Chất làm khô không khí và khí cho chuẩn độ Karl Fischer​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34241-250G 250G Chai thủy tinh Liên hệ
37858
HYDRANAL™ - Moisture Test Kit
 
 Bộ thử nghiệm để xác định nước trực quan theo Karl Fischer mà không có bộ chuẩn độ​
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37858-1EA 1EA KIT Liên hệ