HYDRANAL™ - Imidazole - 37864

Code: 37864
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Salicylic acid
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 37865-500G

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Salicylic acid
Chất đệm cho chuẩn độ Karl Fischer​
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Chất đệm cho chuẩn độ Karl Fischer​
Số CAS: 288-32-4
Số EC: 206-019-2
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
37864-500G 500G Chai nhựa Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nước (Karl Fischer) Lớn nhất 0.1 %
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 256 °C
Điểm đóng băng 88 - 90 °C
Tỉ trọng 1.233 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 135 °C
Hazard Class 8
Nhóm gói III
UN ID 3263