HYDRANAL™ - Coulomat A - 34807

Code: 34807
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Coulomat A
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34807-500ML | 34807-6X500ML 
 
► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Coulomat A
Anolyte chất chuẩn độ Karl Fischer coulometric (dựa trên methanol-chloroform), được ưu tiên cho các tế bào có cơ hoành
Tên gọi khác: Methyl Alcohol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất ưu tiên cho các tế bào có cơ hoành, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer coulometric (dung dịch anolyte)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34807-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34807-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị 
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất  Giá trị
Thành phần methanol
Nhiệt độ sôi 59 °C
Tỉ trọng 1.070 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 11 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1992