HYDRANAL™ - Coulomat AD - 34810

Code: 34810
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Coulomat AD
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34810-500ML | 34810-6X500ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  HYDRANAL™ - Coulomat AD
Anolyte chất chuẩn độ Karl Fischer coulometric (dựa trên methanol), được ưu tiên cho các tế bào không có màng ngăn
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất cho các tế bào không có màng ngăn, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer coulometric (dung dịch anolyte)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34810-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34810-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Thành phần sulfur dioxide
Nhiệt độ sôi 63 °C
Tỉ trọng 0.930 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 11 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1230