HYDRANAL™ - Coulomat AG - 34836

Code: 34836
Sản phẩm:  HYDRANAL™ - Coulomat AG
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34836-500ML | 34836-1L | 34836-6X500ML | 34836-6X1L 
 
► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Coulomat AG​
Anolyte chất chuẩn độ Karl Fischer coulometric (methanol), cho các tế bào có và không có cơ hoành
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất cho các tế bào có và không có màng ngăn, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer coulometric (dung dịch anolyte)
.
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34836-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34836-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34836-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34836-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Thành phần methanol
Nhiệt độ sôi 63 °C
Tỉ trọng 0.930 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 14 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1230