HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven - 34739

Code: 34739
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34739-500ML | 34739-6X500ML

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
Anolyte chất chuẩn độ Karl Fischer coulometric với lò (methanol), cho các tế bào có và không có cơ hoành​
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất  cho các tế bào có và không có màng ngăn, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer coulometric với lò (dung dịch anolyte)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34739-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34739-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Thành phần Methanol
Nhiệt độ sôi 64 °C
Tỉ trọng 0.980 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 13 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1230