HYDRANAL™ - Coulomat CG-K - 34821

Code: 34821
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Coulomat CG-K
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34821-50ML | 34821-6X50ML 

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  HYDRANAL™ - Coulomat CG-K
Catholyte chất chuẩn độ cho Karl Fischer coulometric trong xeton (methanol tự do)​
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, thuốc thử 10 x 5 ml, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer coulometric (dung dịch catholyte)
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34821-50ML 50ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
34821-6X50ML 6X50ML Ống thuốc tiêm Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Thành phần methylformamide
Nhiệt độ sôi 152 °C
Tỉ trọng 1.100 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 64 °C