HYDRANAL™ - Coulomat Oil - 34868

Code: 34868
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Coulomat Oil
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34868-100ML | 34868-6X100ML | 34868-500ML | 34868-6X500ML
 
► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Coulomat Oil
Anolyte chất chuẩn độ Karl Fischer coulometric trong dầu (chloroform-methanol-xylene-based), được ưu tiên cho các tế bào có cơ hoành
Tên gọi khác: Methyl Alcohol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất ưu tiên cho các tế bào có cơ hoành, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer coulometric trong dầu (dung dịch anolyte)
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34868-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34868-6X100ML 6X100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34868-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34868-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phù hợp Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Thành phần chloroform
Tỉ trọng 1.042 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 8 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1992