Potassium chloride ≥99.9995% - 05257

Code: 05257
Sản phẩm: Potassium chloride​
Hãng sản xuất: Fluka​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 05257-500G

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Potassium chloride
TraceSELECT ™, để phân tích trace​, ≥99.9995% (cơ sở kim loại)
Ứng dụng: ≥99,9995%, để phân tích trace, ≥99.9995% (cơ sở kim loại)
Số CAS: 7447-40-7
Công thức tuyến tính: KCl
Khối lượng phân tử: 74.55 g/mol
Số EC: 231-211-8
Số MDL: MFCD00011360
  
 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
05257-500G 500G Chai nhựa Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhôm (Al) max. 0.01 ppm
Arsenic (As) max. 0.01 ppm
Bari (Ba) max. 0.2 ppm
Canxi (Ca) max. 0.1 ppm
Cadmium (Cd) max. 0.005 ppm
Cerium (Ce) max. 0.005 ppm
Coban (Co) max. 0.005 ppm
Crôm (Cr) max. 0.5 ppm
Đồng (Cu) max. 0.01 ppm
Europium (Eu) max. 0.005 ppm
Sắt (Fe) max. 0.01 ppm
Thủy ngân (Hg) max. 0.001 ppm
Iridium (Ir) max. 0.5 ppm
Lanthanum (La) max. 0.005 ppm
Liti (Li) max. 0.5 ppm
Magiê (Mg) max. 0.05 ppm
Mangan (Mn) max. 0.01 ppm
Natri (Na) max. 5 ppm
Niken (Ni) max. 0.005 ppm
Chì (Pb) max. 0.01 ppm
Palladium (Pd) max. 0.5 ppm
Platinum (Pt) max. 0.5 ppm
Rhodium (Rh) max. 0.5 ppm
Ruthenium (Ru) max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) max. 0.01 ppm
Scandium (Sc) max. 0.005 ppm
Selenium (Se) max. 0.01 ppm
Samarium (Sm) max. 0.005 ppm
Strontium (Sr) max. 0.1 ppm
Thallium (Tl) max. 0.01 ppm
Vanadium (V) max. 0.1 ppm
Yttrium (Y) max. 0.005 ppm
Ytterbium (Yb) max. 0.005 ppm
Kẽm (Zn) max. 0.005 ppm
Phốt phát (PO4) max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 10 ppm
Tổng số N max. 10 ppm
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Điểm sôi 1,413 °C
Điểm đóng băng 772 °C
Tỉ trọng 2 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN