Sulfuric acid - 77239

Code: 77239
Sản phẩm: Sulfuric acid
Hãng sản xuất: Fluka​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 77239-1L | 77239-250ML | 77239-500ML

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Sulfuric acid
TraceSELECT ™ Ultra, để phân tích siêu hạng, ≥95%
Ứng dụng: ≥95%, để phân tích ultratrace
Số CAS:7664-93-9
Công thức tuyến tính: H2SO4
Khối lượng phân tử: 98.08 g/mol
Số đăng ký Beilstein:2037554
Số EC: 231-639-5
Số MDL: MFCD00064589
 
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
77239-1L 1L Chai nhựa Liên hệ
77239-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
77239-250ML 250ML Chai nhựa Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm 94.5 - 97.0 %
Bạc (Ag) max. 0.01 ppb
Nhôm (Al) max. 0.5 ppb
Asen (As) max. 1 ppb
Bari (Ba) max. 0.02 ppb
Beri (Be) max. 0.01 ppb
Bismuth (Bi) max. 0.01 ppb
Canxi (Ca) max. 2 ppb
Cadmium (Cd) max. 0.01 ppb
Cerium (Ce) max. 0.01 ppb
Coban (Co) max. 0.01 ppb
Crôm (Cr) max. 0.05 ppb
Cesium (Cs) max. 0.01 ppb
Đồng (Cu) max. 0.5 ppb
Dysprosium (Dy) max. 0.01 ppb
Erbium (Er) max. 0.01 ppb
Europium (Eu) max. 0.01 ppb
Sắt (Fe) max. 0.5 ppb
Gallium (Ga) max. 0.01 ppb
Gadolinium (Gd) max. 0.01 ppb
Germanium (Ge) max. 0.01 ppb
Hafnium (Hf) max. 0.01 ppb
Thủy ngân (Hg) max. 0.5 ppb
Holmium (Ho) max. 0.01 ppb
Indium (In) max. 0.01 ppb
Kali (K) max. 0.5 ppb
Lanthanum (La) max. 0.01 ppb
Liti (Li) max. 0.02 ppb
Lutetium (Lu) max. 0.01 ppb
Magiê (Mg) max. 0.2 ppb
Mangan (Mn) max. 0.02 ppb
Molíp đen (Mo) max. 0.05 ppb
Natri (Na) max. 1 ppb
Niobium (nb) max. 0.01 ppb
Neodymium (nd) max. 0.01 ppb
Niken (Ni) max. 0.1 ppb
Chì (Pb) max. 0.05 ppb
Palladium (Pd) max. 0.01 ppb
Praseodymium (Pr) max. 0.01 ppb
Platinum (Pt) max. 0.01 ppb
Rubidium (Rb) max. 0.01 ppb
Rhodium (Rh) max. 0.01 ppb
Antimony (Sb) max. 0.05 ppb
Scandium (Sc) max. 0.02 ppb
Selenium (Se) max. 0.001 ppm
Samarium (Sm) max. 0.01 ppb
Tin (Sn) max. 0.5 ppb
Strontium (Sr) max. 0.01 ppb
Terbium (Tb) max. 0.01 ppb
Tellurium (Te) max. 0.01 ppb
Thorium (Th) max. 0.01 ppb
Titanium (Ti) max. 0.1 ppb
Thallium (Tl) max. 0.01 ppb
Thulium (Tm) max. 0.01 ppb
Uran (U) max. 0.01 ppb
Vanadi (V) max. 0.01 ppb
Vonfram (W) max. 0.01 ppb
Yttrium (Y) max. 0.01 ppb
Ytterbium (Yb) max. 0.01 ppb
Kẽm (Zn) max. 0.5 ppb
Zirconium (Zr) max. 0.02 ppb
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi 1 mmHg ( 146 °C)
Mật độ hơi <0.3 (25 °C, vs air)
Điểm sôi 310 °C
Điểm đóng băng -14 - -10 °C
Tỉ trọng 1.840 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Hazard Class 8
Nhóm gói II
UN ID 1830