Hóa chất HYDRANAL™ - Composite 1 - 34827

Code: 34827
Sản phẩm:  HYDRANAL™ - Composite 1HYDRANAL™ - Composite 1
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34827-500ML |  34827-1L | 34827-6x500ML | 34827-500ML | 34827-6x1L
 

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Composite 1
Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  (không chứa methanol)
Tên gọi khác: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Ethyldiglycol
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Chuẩn độ 0,8-1,2 mg/mL, Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer (methanol tự do)

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34827-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34827-1L 1000ML Chai thủy tinh Liên hệ
34827-6X500ML 6X500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34827-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Sự phù hơp Đáp ứng
Chuẩn độ 0.8 - 1.2 mg/mL
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Nhiệt độ sôi 194°C
Tỷ trọng 1.110 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm chớp cháy 194°C