HYDRANAL™ - Titrant 5 E - 34732

Code: 34732
Sản phẩm: HYDRANAL™ - Titrant 5 E
Hãng sản xuất: Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34732-500ML | 34732-4X2.5L | 34732-1L |  34732-2.5L | 34732-100ML | 34732-6X1L

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: HYDRANAL™ - Titrant 5 E​
Chất chuẩn độ cho chuẩn độ Karl Fischer  hai thành phần (ethanol-based)
Ứng dụng: Chất hóa học sử dụng trong phòng thí nghiệm với mục đích thử chất, Nước tương đương (độ chuẩn) 4,90 - 5,10 mg/mL (20°C), Thuốc thử cho chuẩn độ Karl Fischer hai thành phần (dựa trên etanol)

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34732-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
34732-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34732-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34732-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34732-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
34732-6X1L 6X1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Gía trị
Titer 4.90 - 5.10 mg/mL
Phù hợp (đối với chuẩn độ Karl Fischer) Tuân thủ
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
nhiệt độ sôi 77 °C
Tỉ trọng 0.888 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 12 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1170