Benzene CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% - 270709

Code: 270709
Sản phẩm: Benzene​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 270709-1L | 270709-4X4L-CB | 270709-2.5L | 270709-4X2.5L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Benzene​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, ≥99,9%
Ứng dụng: ≥99,9%, cho HPLC
Số CAS: 71-43-2
Công thức tuyến tính: C6H6
Khối lượng phân tử: 78.11 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 969212
Số EC: 200-753-7
Số MDL: MFCD00003009
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
270709-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
270709-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
270709-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (IR) Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.01
Hấp thụ tại 330 nm max. 0.02
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.06
Hấp thụ tại 290 nm max. 0.15
Hấp thụ tại 280 nm max. 1.0
APHA max. 20
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.501(lit.)
Áp suất hơi 166 mmHg ( 37.7 °C)
Mật độ hơi 2.77 (vs không khí)
Giới hạn nổ 8 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 1043 °F
Nhiệt độ sôi 80.09 °C
Điểm đóng băng 5.49 °C
Tỉ trọng 0.88 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -11 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1114