Cyclohexane CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% - 650455

Code: 650455
Sản phẩm: Cyclohexane​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650455-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Cyclohexane​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, ≥99,9%
Ứng dụng: ≥99,9%, cho HPLC
Số CAS: 110-82-7
Công thức tuyến tính: C6H12
Số đăng ký Beilstein: 1900225
Số EC: 203-806-2
Số MDL: MFCD00003814
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650455-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Phổ IR Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 250 nm max. 0.02
Hấp thụ tại 225 nm max. 0.17
Hấp thụ tại 200 nm max. 1.00
Huỳnh quang (chinin) tại 365 nm max. 1 ppb
GC (như heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi 168.8 mmHg ( 37.7 °C)
Mật độ hơi 2.9 (vs không khí)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.426(lit.)
Giới hạn nổ 9 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 500 °F
Nhiệt độ sôi 81 °C
Điểm đóng băng 6.4 °C
Tỉ trọng 0.78 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -18 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1145