Toluene CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9% - 650579

Code: 650579
Sản phẩm: Toluene​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 650579-1L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Toluene​
CHROMASOLV ™ Plus, dành cho HPLC, ≥99,9%
Ứng dụng: cho HPLC
Số CAS: 108-88-3
Công thức tuyến tính: C6H5CH3
Khối lượng phân tử: 92.14 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 635760
Số EC: 203-625-9
Số MDL: MFCD00008512

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
650579-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất  Giá trị
Phổ IR Tuân thủ
Khảo nghiệm (GC) min. 99.90 %
GC (như heptachlor epoxide) max. 10 ng/l
Chất không bay hơi max. 0.0001 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.02 %
Hấp thụ tại 284 nm max. 1.0
Hấp thụ tại 300 nm max. 0.10
Hấp thụ tại 325 nm max. 0.02
Hấp thụ tại 350 nm max. 0.005
Hấp thụ tại 400 nm max. 0.005
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 3.2 (vs không khí)
Áp suất hơi 22 mmHg ( 20 °C)
Chỉ số khúc xạ n/D 1.496(lit.)
Giới hạn nổ 7 %
Nhiệt độ tự bốc cháy 997 °F
Nhiệt độ sôi 110.6 °C
Điểm đóng băng -95 °C
Tỉ trọng 0.867 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng 4 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1294