Heptane CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99% - 34495

Code: 34495
Sản phẩm: Heptane​
Hãng sản xuất: Riedel-de Haen​/ Honeywell
Code/ đóng gói: 34495-1L | 34495-2.5L | 34495-4X2.5L | 34495-7L

► Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Heptane​
CHROMASOLV ™, để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Ứng dụng: Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu
Số CAS: 142-82-5
Công thức tuyến tính: CH3(CH2)5CH3
Khối lượng phân tử: 100.2 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1730763
Số EC: 205-563-8
Số MDL: MFCD00009544
  

 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
34495-1L 1L Chai thủy tinh Liên hệ
34495-2.5L 2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34495-4X2.5L 4X2.5L Chai thủy tinh Liên hệ
34495-7L 7L Bình chứa thép không gỉ Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Khảo nghiệm (GC) min. 99 %
Chất không bay hơi max. 0.0005 %
Nước (Karl Fischer) max. 0.01 %
Phù hợp cho phân tích dư lượng max. 5 ng/l
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Mật độ hơi 3.5 (vs không khí)
Áp suất hơi 83 mmHg ( 37.7 °C)
Nhiệt độ tự bốc cháy 433 °F
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.387(lit.)
Xác định P / N ≤5 ng/L
Giới hạn nổ 7 %
Nhiệt độ sôi 98.2 - 98.4 °C
Điểm đóng băng -90.5 °C
Tỉ trọng 0.69 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm sáng -4 °C
Hazard Class 3
Nhóm gói II
UN ID 1206