4-Dimethyl-d6-aminoantipyrine picrate - R1423

Code: R1423
Sản phẩm:  ​4-Dimethyl-d6-aminoantipyrine picrate
Hãng sản xuất: Fluka​ / Honeywell
Code/ đóng gói: R1423-10MG 
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  4-Dimethyl-d6-aminoantipyrine picrate
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: (1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-dimethyl-d6-ammonium picrate
Khối lượng phân tử: 466.44 g/mol


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1423-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (NMR) chiếu theo
Thí nghiệm (HPLC) min. 99 %
Đo lường không chắc chắn hiệu quả %
Thí nghiệm D min. 98 %
Phạm vi nóng chảy 178 - 183 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Tiêu chuẩn phân tích
Dạng  Nguyên chất
Điểm đông lạnh 180 - 181 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Bậc nguy hiểm 6.1
Nhóm đóng gói III
UN ID 2811
Phân loại GHS Độc hại
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H301
Những câu lệnh phòng ngừa P280