Dapsone-13C12 - R1004

Code: R1004
Sản phẩm:  ​Dapsone-13C12
Hãng sản xuất: Fluka​ / Honeywell
Code/ đóng gói: R1004-10MG
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Dapsone-13C12
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: 4,4′-Diaminodiphenyl-13C12 sulfone; 4,4′-Sulfonyldianiline-13C12; Bis(4-aminophenyl-13C6) sulfone
Số CAS: 1632119-29-9
Khối lượng phân tử: 260.21 g/mol


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1004-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (NMR) chiếu theo
Thí nghiệm (HPLC) min. 98 %
Đo lường không chắc chắn effective %
Làm giàu chất đồng vị min. 98 %
Phạm vi nóng chảy 173 - 178 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Tiêu chuẩn phân tích
Dạng Nguyên chất
Điểm đông lạnh 174 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Phân loại GHS Có hại
Từ tín hiệu Cảnh báo
Những câu lệnh nguy hiểm H302
Những câu lệnh phòng ngừa P280