Decane - D901

Code: D901
Sản phẩm:  ​Decane​
Hãng sản xuất: Honeywell
Code/ đóng gói:  | 
      
 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất:  Decane​
Lớp thuốc thử, ≥99%
Ứng dụng: ≥99% 
Số CAS: 124-18-5
Công thức tuyến tính: CH3(CH2)8CH3
Khối lượng phân tử: 142.3 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 1696981
Số EC: 204-686-4
Số MDL: MFCD00008954


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
D901-100ML 100ML Chai thủy tinh Liên hệ
D901-500ML 500ML Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Tính đồng nhất (IR) chiếu theo
Thí nghiệm (GC) min. 99.0 %
Chỉ số khúc xạ (n 20/D) 1.409 - 1.413
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Áp suất hơi nước 1 mmHg ( 16.5 °C)
Chỉ số khúc xạ n20/D 1.411(lit.)
Giới hạn nổ 2.6 %
Nhiệt độ tự động hóa 410 °F
Tỉ trọng hơi nước 4.9 (vs air)
Điểm sôi 174 - 180 °C
Điểm đông lạnh -27 °C
Tỉ trọng 0.732 g/cm3
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Điểm bùng nổ 57.4 °C
Bậc nguy hiểm 3
Đóng gói III
UN ID 2247
Phân loại GHS Dễ cháy, Nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Nguy hiểm
Những câu lệnh nguy hiểm H226
H304
Những câu lệnh phòng ngừa P280
P210