Desnitro-imidacloprid hydrochloride - R1058

Code: R1058
Sản phẩm: Desnitro-imidacloprid hydrochloride ​
Hãng sản xuất:  Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: R1058-25MG

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Desnitro-imidacloprid hydrochloride ​
Tiêu chuẩn phân tích, tài liệu tham khảo
Tên gọi khác: 1-(2-Chloro-pyridin-5-yl-methyl)-2-imino-imidazolidine hydrochloride
Số CAS:  127202-53-3
Khối lượng phân tử: 247.12 g/mol
Số đăng ký Beilstein: 13650656
Số MDL: MFCD22373625


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1058-25MG 25MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Nhận dạng (NMR) tuân thủ
Khảo nghiệm (HPLC) min. 97 %
Độ không đảm bảo đo lường có hiệu lực %
Phạm vi nóng chảy (Phân hủy) min. 250 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Lớp Chất phân tích
Dạng Nguyên chất
Điểm đóng băng 250 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Phân loại GHS Có hại, nguy hiểm sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Báo cáo nguy hiểm H373
H302
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P260
P280