Desoxycarbadox-(methyl-d3) - R1208

Code: R1208
Desoxycarbadox-(methyl-d3)
Analytical standard, reference material
N’-[1-Quinoxalin-2-yl-meth-(E)-ylidene]- hydrazinecarboxylic acid methyl-D3-ester; Methyl-d3 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate

CAS Number: 1448350-02-4
Molar Mass: 233.24 g/mol
MDL Number: MFCD23097088
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
R1208-10MG 10MG Chai thủy tinh Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Property Value
Identity (NMR) complying
Assay (HPLC) min. 98 %
Measurement Uncertainty effective %
Assay D min. 98 %
Melting range 243 - 246 °C
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Property Value
Grade Analytical Standard
Form Neat
Freezing point 240 - 246 °C
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Property Value
Precautionary Statement(s) P280