Diatomaceous earth - 392545

Code: 392545
Sản phẩm:  ​ Diatomaceous earth​
Hãng sản xuất:  Fluka/ Honeywell
Code/ đóng gói: 392545-1KG | 392545-5KG

 Thông tin sản phẩm:
Tên hóa chất: Diatomaceous earth​
Diatomaceous trái đất, flux-nung
Số CAS:  91053-39-3
Khối lượng phân tử: 1,495 g/mol
Số MDL:  MFCD00132803


 
Mã hoá chất Đóng gói Đồ chứa đựng Giá Số lượng Giỏ hàng
392545-1KG 1KG Chai nhựa Liên hệ
392545-5KG 5KG Thùng nhôm Liên hệ
Back to top

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tính chất Giá trị
Xuất hiện của chất tuân thủ
Kích thước hạt> 140 lưới max. 12.0 %
Mật độ ướt max. 0.344 g/cm³
Back to top

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất Giá trị
Back to top

THÔNG TIN AN TOÀN

Tính chất Giá trị
Phân loại GHS Hại cho sức khỏe
Từ tín hiệu Cảnh báo
Báo cáo nguy hiểm H373
(Các) Tuyên bố phòng ngừa P280